Onze website is vernieuwd! Wij hebben onze website een nieuw uiterlijk gegeven om u beter van dienst te kunnen zijn.

Welkom bij Zorgdoc

Zorgdoc is uw persoonlijk gezondheidsdossier, speciaal voor medicatie.
Gemaakt met nieuwe normen voor privacy en gemak.
Maar ook voor contact over medicijnen met alleen uw eigen zorgverleners.


Veelgestelde vragen

Zorgdoc is een platform dat is ontworpen om mensen veilig en gemakkelijk toegang te geven tot hun medicatiegegevens en -dossiers via internet. Het doel is om een ideale oplossing te bieden voor het beheren van medicatie-informatie en om dit beschikbaar te stellen aan zowel patiënten als zorgverleners in Nederland.

Iedereen kan gebruikmaken van Zorgdoc, of je nu een patiënt bent of niet. De toegang tot het platform is beveiligd, maar je kunt wel iemand anders machtigen, zoals een familielid of verzorger, om toegang te krijgen tot jouw dossier. Als het gaat om het dossier van een kind jonger dan 16 jaar, kan een ouder het beheren.

Het platform is speciaal ontwikkeld om veilig en gemakkelijk samen te werken met zorgprofessionals. Voordat een zorgverlener toegang krijgt tot jouw dossier, moet je daar als patiënt eerst toestemming voor geven. Zorgverleners maken gebruik van de Zorgdoc.PRO-applicatie om verbinding te maken met jouw dossier.

Als jouw dokter, apotheek of ziekenhuis niet verbonden is met Zorgdoc, kun je toch je actuele gegevens uit jouw dossier halen door deze af te drukken of te exporteren als een PDF-document.

Zorgdoc biedt toegang tot alle medicijnen die momenteel zijn goedgekeurd voor gebruik op de Nederlandse markt. Als je echter een merkmedicijn gebruikt dat momenteel niet beschikbaar is in Nederland, kun je met Zorgdoc zoeken naar alternatieve medicijnen met dezelfde werkzame stof. Ook medicijnen die je in het buitenland hebt gekregen, kunnen op deze manier worden toegevoegd aan jouw dossier.

Als je Zorgdoc gebruikt op uitnodiging van jouw zorgverlener of instelling, is het het beste om je vragen daar te stellen. Over een aantal onderwerpen zijn korte instructie video’s aanwezig. In andere gevallen kun je contact opnemen met de helpdesk van Zorgdoc.


Patiënten worden over het algemeen uitgenodigd door de zorginstelling die Zorgdoc heeft geïntegreerd, en dit aantal groeit gestaag. Daarnaast is het ook mogelijk voor individuen om zich zelfstandig aan te melden, zonder tussenkomst van een zorgprofessional.

Wanneer een patiënt op uitnodiging van een zorgverlener of -instelling een Zorgdoc dossier begint, creëert de patiënt zijn eigen dossier door de verstrekte code van de instelling te gebruiken. Hiermee wordt de relatie tussen de instelling en de patiënt vastgesteld. Het aanmaken van het eigen dossier omvat het creëren van inloggegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord, voor toegang. Vanaf dat moment heeft de patiënt een eigen Zorgdoc dossier waarover hij zelf de controle heeft.

Zorgdoc haalt vervolgens een kopie op van de gegevens die de instelling aan de patiënt wil verstrekken ter controle, en plaatst deze in het nieuw aangemaakte dossier. In de praktijk blijkt vaak dat bij aanvang van een dossier de initiële medicatiegegevens van de zorginstelling niet volledig zijn. Met Zorgdoc heeft de patiënt de mogelijkheid om het dossier online thuis compleet te maken en in de toekomst bij te houden. Dit is niet alleen praktisch tijdens lopende behandelingen, maar kan ook van pas komen bij onverwachte medische gebeurtenissen in de toekomst.

Het initiatief voor het aanmaken van een Zorgdoc dossier voor een patiënt komt doorgaans voort uit de behandelrelatie tussen zorgverlener en patiënt. Echter, de patiënt heeft zelf de controle over wie toegang krijgt tot zijn dossier, en deze situatie en toestemming kunnen in de toekomst veranderen.

Zowel de patiënt als degenen die hij machtigt hebben toegang tot zijn gegevens. De patiënt kan elke zorgprofessional machtigen die is geregistreerd in het BIG-register van het Ministerie van VWS, dat de bevoegdheid van zorgverleners verduidelijkt. Alleen zorgverleners met Zorgdoc.PRO kunnen toegang krijgen tot het dossier van de patiënt. Als een praktijk of instelling wordt gemachtigd, regelt Zorgdoc dat de medewerkers van die praktijk of instelling volgens hun privacyregels toegang krijgen tot de gegevens van de patiënt.

Met Zorgdoc is het alleen mogelijk informatie te delen met personen die de patiënt zelf selecteert en machtigt voor toegang. Niemand anders heeft toegang tot de met encryptie beveiligde gegevens, behalve de gemachtigde zorgprofessionals en eventuele door de patiënt gemachtigde privépersonen, zoals familieleden voor thuiszorg.

De patiënt heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn eigen gegevens te wissen uit zijn dossier. Echter, als deze gegevens eerder via een machtiging zijn gedeeld met een arts of instelling, blijven ze bestaan in het dossier van die zorgverleners, aangezien zij verplicht zijn deze gegevens te bewaren. Dit is de reden waarom Zorgdoc uit twee afzonderlijke delen bestaat die onafhankelijk van elkaar kunnen werken.

Wanneer een privépersoon wordt gemachtigd, moet deze persoon zelf ook een Zorgdoc dossier hebben. De gemachtigde moet hiervoor wel een eigen acount maken, maar het dossier hoeft hiervoor niet eerst van medicatie-informatie te worden voorzien.

Voor kinderen tot 12 jaar beheren de ouders het Zorgdoc dossier van het kind als gemachtigden. Tussen de leeftijd van 12 en 16 jaar verschillen de wetten in Nederland met betrekking tot kinderen van deze leeftijd. Zorgdoc hanteert daarom de strengste variant waarbij het kind geen zelfstandige handelingen mag verrichten. Ook hier treden de ouders op als gemachtigden. Vanaf 16 jaar mag het kind zelf beslissingen nemen op het gebied van zorg, waardoor een kind van 16 jaar of ouder een eigen Zorgdoc dossier kan hebben en zelf gemachtigden kan aanwijzen.


Uw toestemming voor gegevensuitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (LSP) kan waardevolle inzichten bieden aan uw zorgverlener. Het LSP fungeert als een brug tussen het medisch dossier van uw eigen zorgverlener en andere zorgverleners, waardoor een uitwisseling van relevante informatie mogelijk wordt. Deze informatie, beschikbaar op het LSP, dient als een solide basis voor een diepgaand gesprek over uw daadwerkelijke medicijngebruik.

Indien u gebruikmaakt van Zorgdoc en actief bijdraagt aan het up-to-date houden van uw medisch dossier, wordt het verkrijgen van inzicht in uw medicijngebruik niet alleen verbeterd, maar wordt ook de noodzaak van het LSP overbodig.

Het technisch ontwerp van Zorgdoc is gefundeerd op het principe van ‘security by design’, waarbij veiligheid een integraal onderdeel vormt van het ontwerp. Dit houdt in dat veiligheidsaspecten al tijdens het ontwerpproces grondig worden getest, waardoor een betrouwbaar en actueel beveiligingsproduct wordt gewaarborgd.

Het cryptografisch ontwerp van Zorgdoc omvat TLS/SSL in combinatie met standaard LUKS-encryptie van servers, waarbij aan de forward-secrecy eisen op TLS-niveau wordt voldaan. Alle communicatie is end-to-end versleuteld, inclusief lokaal netwerkverkeer tussen servers. Documentatie over beide aspecten van encryptie is openbaar beschikbaar en traceerbaar vanuit de certificaten.

De data van Zorgdoc worden gehost op eigen servers bij E-Zorg, het nationale VPN-netwerk voor de zorg in Nederland, eigendom van KPN. Dit netwerk opereert in een speciaal beveiligd datacentrum, fysiek afgeschermd van het openbare internet in een KPN datacenter in Nederland. Gekwalificeerde partijen kunnen hun eigen servers plaatsen en verbinden met het E-Zorg netwerk. De servers waarop de data van Zorgdoc worden opgeslagen, zijn eigendom van Zorgdoc zelf.

Zorgdoc deelt de broncode niet en verstrekt deze ook niet aan derden.

Zorgdoc is volledig kosteloos voor medicijngebruikers. Zorgprofessionals en zorginstellingen dragen bij aan de kosten voor hun patiënten die Zorgdoc gebruiken, vanwege de unieke werkwijze die de interactie met patiënten over medicatie verbetert. Onderzoek toont aan dat patiënten die hun eigen medicatiedossier bijhouden, een uitgebreider overzicht creëren met minder kans op fouten.

Zorgdoc verhandelt geen patiëntgegevens, dit zou de geloofwaardigheid en het bestaansrecht van Zorgdoc volkomen ondermijnen.

Zorgdoc heeft een online softwareapplicatie ontwikkeld die zorgprofessionals of -instellingen kunnen selecteren en aanschaffen voor gebruik in hun interactie met patiënten over het medicatiedossier. Deze zorgprofessionals hebben vertrouwen in de kwaliteit van Zorgdoc. Het is echter ook van essentieel belang dat patiënten overtuigd raken van de integriteit en kwaliteit ervan.

Uw zorgverlener kan vaak specifieke vragen die u nog mocht hebben over de eigenschappen, kwaliteit of veiligheid van Zorgdoc beantwoorden, maar als dat niet het geval is kunt u deze stellen aan onze helpdesk.


Registreer een account op eigen initiatief
Registreer een account op uitnodiging van een zorgverlener
Zelf medicijnen bestellen bij Poliklinische Apotheek Erasmus MC
Medicijnen voor iemand anders bestellen bij Poliklinische Apotheek Erasmus MC
Medicatieverificatie in beeld vanuit de patiëntkant